Bladväxtrabatten under våra maffiga björkar har skuggväxter som tema. Planteringens triangelform är styrd av trafiken i trädgården. Rabatten är uppdelad i ytterligare tre avdelningar med barktäckta gångar emellan för att underlätta skötseln.

 

Förarbetena den 1 september 2011


Planteringens skulle hållas hyfsat låg för att inte skymma vår utsikt över dalen. För att ge växterna en chans att etablera sig under björkarna höjde jag rabatten ovanför gräsmattenivån med ca 20 cm. Tanken att anlägga en våtbädd slog mig, men efter noga överväganden kom jag fram till att jag fruktar översvämning mer än extrem torka. En säsong med normal nederbördsmängd  är nog inga problem. Alldeles intill rabatten står vår stora vattentunna som samlar upp hustakets regnvatten. Jag brukar vattna för glatta livet varje gång när det regnar på sommaren. Det har jag lärt mig av min pappa att man ska vattna när det regnar. Fast han är inte bördig ifrån västkusten....
 


30 september 2011

 


Första sommaren


Vyn från uteplatsen september 2013. Floxen i bakgrunden tillhör en annan plantering med ett annat tema, nämligen stora pionrabatten 

Julros, hostor och ormbunkar finns i varje avdelning. För att få lite höjd har jag planterat gräs, höstsilverax och några japanska lönnar i dvärgformat. Mörkbladig kärleksört, näva och alunrot är tänkt att skapa blickfång i grönskan i de lite soligare delarna. 

Idén till rabatten är tagen från en närbelägen trädgård ritad av en trädgårdsdesigner och anlagd av en trädgårsmästare. Jag cyklar förbi denna trädgård varje dag och tycker mig upptäcka något nytt i den hela tiden. Det är fascinerande. (Tyvärr har jag inga bilder på inspirationskällan, men det är min plan att be att få skriva om den framöver.) 

Jag är väldigt glad i växterna som finns i den här rabatten. En del lite ovanliga träd och perenner, som jag tagit med mig från olika resor och fyndat på växtmarknader, har planterats här.

Etiketten "Bladväxtrabatt" haltar lite. Det finns några blommor också, här röd stjärnflocka. 


Mörkbladiga nävan  'Midnight Retier' trängs mellan en expansiv hosta och en epimedium

 

Kärkeksört "Jose Abergine" framför hosta "Sun Power"


Olika hostor, kärleksört, gräs och brunnäva


Bland hostorna vill jag särskilt nämna den i mitt tycke otroligt snygga Sun Power som fullständigt  lyser med sina gulgröna, välformade, lätt vågiga blad. Jag har en av denna sort i rabattens varje hörn. Sorgligt nog visade sig en av dem tecken på hostavirus men jag har valt att behålla plantan för att följa sjukdomsutvecklingen. Viruset är inte luftburet, så det ska inte kunna spridas om jag är försiktig med mina redskap. 


Hosta 'Sun Power', kärleksört, höstsilverax i förgrunden 


Den sjuka Sun Power i framkant

 

Närbild på misstänkt hostavirus. Säker diagnos kan endast ställas i laboratorium. Köp inte en planta som ser ut så här.

 


Brunnäva med de snyggaste bladen ever. Tycker jag. 

 


Avståndet mellan björkarna och rabatten är endast 3-4 meter. Jag är inte säker på att björkar förtjänar sitt ytterst dåliga rykte. Just mina fyra råkar var helt fantastiska. 

Plantorna i den här rabatten verkar trivas bra och har vuxit till sig snabbt. Däremot är jag  inte helt nöjd med rabattens form och avgränsning, den känns lite utslängd i gräsmattan och saknar anknytning till närområdena. Jag har nu i två års tid funderat på en bättre inkorporering, men lösningen har ännu inte kommit till mig. En häck längst en utav triangelsidorna skulle kunna ge en bakgrund, men det fattas jorddjup för buskar.  Jag har också övervägt spaljé, men det kräver att man borrar och gjuter i berget, så det har inte blivit av. Nej, den här delen av trädgården känns lite halvfärdig. Jag får fortsätta att fundera.