Jag älskar häckar, förmodligen lite beroende av att på vår kuperade, bergiga tomt är det svårt att få till en snygg häck som kan garanteras jämn tillgång till vatten och näring. Det är nästan bara inre häckar som kan komma i fråga, inne i trädgården ges det ändå en viss frihet att lägga häcken efter tomtens förutsättningar och topografi. 

Vintergrönt är förståss favorit, buxbom och idegran. Den första vill jag inte ha fler av i fall buxbomssjukan kommer tillbaka och den senare har en tendens att vilja bli för grov. Därför har jag flera år varit på jakt efter japansk idegran, Taxus cuspidata nana som kan hållas riktigt låg och smal. Inte för att jag har sett den som uppvuxen häck någonstans, men Sofiero ersatte sina inramningshäckar av buxbom med cuspidata nana för några år sedan när buxbomsdöden härjade, så jag tror att det är så. 

Att hitta denna taxus på plantskolorna är inte omöjligt, men den saluförs inte som häckplanta och priset blir därefter. Det är lätt att tappa intresset vid ett styckpris på 349 kr.

Men. Till slut. 

I somras besökte jag Träslövs trädgård i Varberg och där fanns cuspidata nana bland häckplantorna för att överkomligt pris av 98 kr. Jag velade fortfarande, men till slut beställde jag ett 20-tals plantor. Leveransen kom i förra veckan. 

Taxusen skulle ersätta en inramning av daggkåpa längst en liten rabatt med tre Hydrangea macrophylla. 

Daggkåpan är fluffig och härlig på många sätt, men väller, som bekant, över sina grannar, i det här fallet över gräsmatta. Gräsklippningen blir ett irritationsmoment eftersom en av oss måste hålla upp bladen medan den andra klipper. Vi har tröttnat. 


Normalt brukar jag alltid ta vara på växter jag byter ut, men jag orkade inte den här gången


Borta

 
Jordförbättring behövdes. Jag grävde bort en del utarmad jord och ersatte med kompost.


Fem korgar torr och stenig jord forslades bort och dumpades i näringsrika rabatter. 


De inköpta plantorna är ca 25 cm höga

Färdigt!!


Här möts tre häckar. Till höger en snart 10 år gammal buxbom, i mitten den nya  taxus cuspidata nana och till höger, knappt synligt ännu, en 3 år gammal Taxus x media 'Hilli'.

 

Bladen är mörkgröna och kortare än på andra taxus. Jag uppskattar även bären. I en privatträdgård är det bara fånigt att oroa sig för giftigheten. 

 

Nu ser jag fram emot en långsam resa mot en prydlig liten häck med vattning, klippning och allt annan tänkbar omsorg. Hoppas vi ska trivas ihop.