Ibland när jag tittar ut över min försommarfina trädgård kan jag tycka att jag lever redan i min trädgårdsdröm.  

Med det vill jag säga att jag är så tacksam i denna bostadsbristens tid att jag får vara här och leva det liv jag vill leva. 

Min enda stora ouppfyllda dröm är ett orangeri/lusthus. 

Det är en gammal dröm, men planeringen har inte kommit särskilt långt och jag tror knappast att det kan bli aktuellt redan i år. Jag vet inte vad vi väntar på, men den kraftansamling som krävs känns övermäktig. 

Att jag har samlat på mig ganska många krav under årens lopp underlättar inte. 

- Byggnaden ska var minst 25 kvm till ytan

- Den ska ha riktigt tak, så det blir tystare när det regnar, det är nämligen då jag tänkte vara där inne

- Det ska vara skjutdörrar med mörkläggningmöjlighet så man kan sova där inne på sommaren. 

- Två väggfästa sängar som kan fällas upp och ner vid behov ska platsbyggas.

- Det ska ordnas med stenläggning runt om, som ska binda ihop bostadshuset och trädgårdshuset med öar för planteringar. Ritningen är klar. 

- Och så ska man kanske ha råd också, hm.

Min man och jag är i alla fall överens om att det är den här modellen som är inspirationskällan och utgångspunkten för våra planer:

 

Fristående uterum från Willab garden, bilden är lånad från nätet. 


Jag har sparat platsen och vi tror oss kunna få våra grannars godkännande. 

Raden av hosta i norr (till vänster) ska flyttas och sockertoppsgranarna bakom hostorna fällas (tyvärr). Husets "rygg" ska stå där istället.


På det mer lättförverkligade planet finns inte så mycket annat att göra än att underhålla väl. Jag håller visserligen på med att omvandla en traditionell perennrabatt på ca 20 kvm till vad jag kallar bladväxtrabatt (hostor, gräs och andra perenner med sparsam blomning och spektakulärt bladverk), men det är snarare en nödvändig renovering än vision. 


Något i den stilen


I den här halvfärdiga bädden ska jag plantera bladväxter och gången ska täckas med dekorationsflis. Från staketet har vi utsikt över dalen, så jag ville behålla en passage mellan växtligheten och staketet. Gräsmatta fungerar inte pga skugga. 

 

I övrigt är trädgården ganska full, eller kommer i vart fall bli när alla buskar och träd växer till sig. 

2016 har chansen att bli ett lugnare och mer njutningsfullt trädgårdsår än de första 12 åren har varit. Kanske. Om inte vårvintern ställer till det med barfrost, långvarig tjäle och stora temperaturväxlingar. 

Fast, vid närmare eftertanke,  kommer jag säkert att hitta på massa små förbättringsprojekt under årets gång.