Hm, hade det inte varit för frågetecknet hade temat för veckans utmaning på Blommig fredag varit lätt. Men vad gör frågetecknet där? Förändring till det bättre, jag tack! 

Till det sämre, nej tack!

Men vem vet utfallet i förväg? 

 


Hemmavid är det jag som driver förändringar, på jobbet är det andra som driver mig till vansinne med sitt ständiga förändringsiver. Att vara flexibel och anpassa sig till förändrade förutsättningar är ett honnörsord idag, en fråga om överlevnad.
Då är det skönt att det råder en relativ stillsamhet och förutsebarhet i naturen. I trädgårdssammanhang är tempot lungnare. Det händer saker och man har inte har koll på allt, långtifrån, men det är ett behagligt tempo. 


Årstidsförändringarna tycker jag om. Skulle inte vilja leva på ett ställe där det råder samma väderförhållanden året om. Med de fyra årstiderna följer växtrikets variation som i sin tur sätter agendan på mitt liv. 

 


I en föränderlig värld står träden där de står. Tryggt och stabilt på samma plats under hela sin livstid. 

Planera för åtminstone ett träd även i år. Kanske ett gaffelolvon? 


Blommig fredag handlar förändringar idag