Jag är inte glad.


Den 27 februari föll vädret mig i smaken.

Den 7 mars.  Snö och tjäle backen efter två nätter med fem minus.