Många med mig får idag lov att konstatera att måttfullhet är inte vårt viktigaste karaktärsdrag i trädgårdslivet.

Med vad innebär måttfullhet i trädgårdssammanhang? 

- Att hålla sin plantering enkel och avskalad? 

- Att begränsa sig i sitt växtval? 

- Att välja en stil och sedan konsekvent följa den? 

- Är det synonymt med harmoni? 

Inte för mig. Intresset för växter och utomhusmiljöer för oss djupare och djupare in i denna värld och ger oss kunskap och erfarenheter som i sin tur vidgar våra möjligheter att lyckas med mångfald i våra trädgårdar. Jag värderar mångfald högre än måttfullhet. 

Generellt gäller det - enligt mig - att kontrast är alltid mer intressant än harmoni. Harmoni tenderar att bli tråkig fast vi behöver den för att orka med våra kontraster. 

Det låter kanske provocerande men jag tycker att vår strävan efter harmoni i trädgården är överskattad och i mångt och mycken onödig. Att ha en ledtråd, att förmedla en känsla eller tanke och uttrycka sin personlighet är viktigt men det behöver inte vara lugnt och sansat och färgstämt. Finns det en tanke uppstår en sorts harmoni nästan alltid per automatik med hjälp av grönska och bar himmel. I mina ögon. 

 


  


Fler måttfulla bidrag finns på bloggen Bland rosor och bladlöss.