Förra helgen gjorde jag ett experiment. Vårt hus har fyra dörrar ut i trädgården, en i varje vädersträck. Generöst och mycket uppskattat. Jag ställde mig i varje dörr och försökte fånga en så stor del av vyn som möjligt.  Rakt ut utan minsta vinkling och styling. 


Norr:  från entrédörren har vi utsikt över innegården som har fyra tydliga väggar, huset, garaget, staketet och en formklippt jätteidegran.

 

Öster: från altandörren i vardagsrummet. Här planeras stora, ångestfyllda förändringar. Orangeri/växthus. En hantverkare fått en förfrågan, längre än så har vi inte kommit. Men mitt hjärta blöder för sockertopparna. 
 

Söder: utsikten från altandörren i köket. Åt detta håll vetter många fönster. 


Väster: från tvättstugeingången ser man berget. Här styr naturen och det finns inte lika mycket utrymme för förändringar.

Att jobba med utsikten från huset är en mycket bra utgångspunkt för planering av en trädgård, märker jag nu när vi börjar "flytta in" efter sommaren.