Ordet överblick för mina tankar till alla populära råd kring att man ska planera sin trädgård noga innan man sätter igång med byggandet.

I vanliga fall tycker jag att  analys av helheten innan man dyker ner i detaljerna är en utmärkt problemlösningsmetod, dock fungerar det inte i trädgårdssammanhang för mig. Jag har alltid grävt först och planerat sedan. Utan spade i handen kan jag knappt tänka  växter och plantering. 

Jag känner på jorden, tittar på solen, gräver bort rötter och knackar på underlaget för att höra om det är berget eller en lös sten. Hittar jag mycket stenar bygger jag stenkant, hittar jag inga, ja, då blir det stålkant eller dike. Ligger det endast tunt jordlager på berget måste jag bygga på höjden eller behålla gräsmattan. 


Jag vill se den trädgårdsdesigner som hade velat rita trädgård på vår tomt. Mig överraskar den ännu, efter 12 års idogt grävande. 


Men så finns det en annan aspekt, lekfullheten och kreativiteten, som är ju hela grejen med trädgård. Jag, likt alla trädgårdsentusiaster, bygger inte trädgård för att imponera på andra eller för att höja fastighetens värde, vi gör det för att vi älskar att leva med trädgård. 

Jag tänker aldrig på "slutresultatet" ens, den vill jag nästan inte veta av....  

 

Det handlar om mitt livs resa, att må bra i vardagen. Helheten blir som den blir. Förhoppningsvis någorlunda anpassad till odlingsbetingelserna. Och under ständig förändring.


Nu ska det bli spännande att klicka vidare för att se flera tolkningar av överblick