Ett pris jag har fått betala för att ha en egen trädgård är att vi har flyttat ifrån göteborgsstadsdelen Kålltorp. Det speciella med Kålltorp är att det ligger relativt centralt men ändå mycket nära det mest fantastiska Göteborg har, Delsjöns naturområde. 

Mindre grönområden finns det överallt insprängda i staden, men Delsjön är stor nog för att ge känsla av vildmark. Varje vinter tar vi bilen genom staden, ställer den på en närliggande parkering och går och går och går i skogen i timmar. 

Rogivande är bara förnamnet. Mäktigt, avstressande, tryggt. Inte mäktigt och farligt, som havet, utan omfamnande och tryggt. 
 


 


 
 


  


 


Göteborgs svåra trafiksituation förklaras delvis med att staden är alltför utspridd. Det talas mycket om att förtätning av staden, dvs att bostäder i grönområden är lösningen för att trafiken och pendlandet ska minska. 

För egen del klarar jag av att bo i storstaden just för att det ligger grönområden lite varstans. Hade det varit en tät stad, hade jag garanterat bott utanför och pendlat. 

Egoistiskt, kan man tycka, men stortadsmänniskors behov av grönområden får inte underskattas.