Rosa rummet ligger på vår entrésida norr om huset. De tydliga väggarna – garaget i öster, huset i söder, berget i väster och staketet i norr gör att det är en mycket vindskyddad och lugn plats. 

Entrésidan

Staketet blev till när vi insåg att det inte gick att plantera häck på grund av att det är berg i dagen. Trädäcket - som min mamma kallar ironiskt för ”scenen” på grund av dess upphöjning - döljer bergets ojämnheter och gör att vi kan använda ytan som sittplats. 

"Scenen" med odlingslåda, sittbänk och solsäng

Jag vill gärna ha snygga vyer från våra uteplatser så det är fullt med blommor runt omkring ”scenen”. I förgrunden syns sköldpaddsört, en självständig och ståtlig perenn som också har en snygg vintersiluett. Sköldpaddsörten återkommer i odlingslådorna som är sammanlänkade med staketet. I spaljén försöker jag etablera en pipranka, men den är trög i starten så jag kompletterar med luktärter i väntan på att piprankan tar fart. I krukorna odlar jag dahlior, bl a en tidig och mycket blomvillig tvåfärgad sort vid namn ’Priceless Pink’ och mörkbladiga  ’Melody Harmony’. Dahlior fyller rummet mer effektfullt än någon annan sommarblomma till nästan ingen kostnad alls eftersom jag övervintrar knölarna. 

Miscantus sinensis 'Melapartus' i blom. 

Dahlia 'Priceless Pink' 

En formklippt idegran avgränsar rummet från det intilliggande ”arbetsrummet” med förråd och planteringsbänk. Höger om idegranen ligger vår lilla hassellund som har sin höjdpunkt på våren och försommaren med vitsippor och självsådda aklejor. Senare på säsongen domineras lunden av Rosenflockel som kan bli över två meter hög. Bambu och lagerhägg står för grönskan på vinterhalvåret. 


Ljust under idegranen; penningblad, flocknäva och hosta

Rosa rummet passar bra att vara själv i, lyssna på fåglarna eller spana efter ekorren som bor i hassellunden. Det är trädgårdens vilorum för oss.