Hatkärlek, det är vad jag känner för Crocosmia 'Lucifer'. 


Den 8 augusti har de redan blommat i ca tre veckor. Lång blomning, snyggt bladvärk, elaganta blommor som blir till dekorativa fröställningar.

Jag minns inte längre var och hur jag fick tag i de första lökarna, men jag kommer ihåg att jag hade en idé som gick ut på att plantera in några sommarblommande uppropstecken lite varstans en befintlig rabatt. Den tanken gav jag dock upp för länge sedan, eftersom den tomteröda färgen är oerhört svårsmäld på sommaren i mina ögon. Jag stod inte ut med alla färgkrockar och numera har jag crocosmialökarna samlade på samma ställe. 

Jag minns också ihåg min oro över att jag hade gjort en vågad investering eftersom Montbretian, som den också heter, uppgavs vara dålig på att klara våra vintrar.

Efter snart 10 år kan jag bestämt avfärda farhågorna kring denna sydafrikanska skönhets härdighet i zon 2. På västkusten är den härdig i allra högsta grad. Och lite till. 

Vinterförvaring har aldrig varit aktuell och djupt planterad (15 cm) i väldränerad jord  har den klarat tuffa vintrar helt utan täckning. Lökarna vaknar sent på säsongen, men skjuter sedan sina gladiolusliknande blad i höjden. Som fullvuxen kan en planta nå en höjd på 100-130 cm. 


Frösådder i rabatten där jag planterade mina första lökar för ca 10 år sedan. Lökar i den storleken blommar inte ännu.

 

Men det gör de större lökarna till vänster.

Kritisk är jag även till rekommendationen om placering i full sol. Jag har mitt bestånd  i österläge och 5 timmars sol har visat sig fullt tillräcklig. 

Min avoghet till Lucifer beror på, förutom kulören, att dess förökningsförmåga ligger i nivå med daggkåpans och fingerborgsblommans, nästan. Eftersom jag har varit förtjust i fröställningarna, behöll jag dem över vintern och det skulle jag inte gjort. Nu har jag små gräsliknande fröplantor, om inte överallt, men i de rabatter där jag har experimenterat. 

Men historian är inte slut än. 

Jag läser i en engelsk trädgårdstidning att det finns ca 150 namnsorter av crocosmia registrerade! Vem kunde ana det? 

De skiljer sig i färg, höjd och alldeles säkert även i livskraftighet (etableringsstid, härdighet, förmåga att bilda nya lökar) Jag är helt klart lite nyfiken på gula och orange sorter och de får gärna vara lite lägre och klenare. 

Någon med erfarenhet?