Jag har de senaste åren gått från perennfrälst till att nästan bara ha öga för vedartatede växter. Omvänt ordning, naturligtvis, men i min trädgård har funnits lite träd från början, så då suktade jag efter blomning och färg. Idag har jag hur mycket blomning som helst, så nu längtar jag efter den tyngd och lugn (och skötsellättnader) som träden ger. 

Två av mina unga träd är kärrek. De införskaffades hösten 2015 och har fullt upp med att etablera sig. 

 

Quersus palustris ' Green Dwarf' är ympad på  170 cm höjd och håller på att utveckla en rundad krona. Det var det sista, lite sneda exemplaret på höstrean, men börjar snygga till sig.

 

Bladen är djupt tandade och friskt gröna

 

Green Pillar är pelarformad och ska hålla sig smal, är tanken. I annat fall hjälper jag till.

 

På Green Pilar är bladen lite mörkare och blankare. Jag vet inte om det är en signifikant skillnad eller endast beror på växtplatsernas olikheter. Pillar får lite mindre sol men även mindre vatten. 

Jag glädjer mig mycket över att mina unga träd verkar välmående. Kärrekens stora paradnummer är höstfärgerna, så det bästa har jag framför mig. 

Den stora frågan är förstås hur stora dessa ekar blir och hur fort de växer. Jag har inte sett gamla exemplar så jag kan bara förlita mig på Google. Sin första säsong har de inte växt nämnvärt, men det är få kloka träd som gör.