Tomten har varit lyhörd och riktigt generös i år, han kom med två tunga trädgårdsböcker som handlar om träd och som är utsedda till årets trädgårdsbok. 

Jag har på senare år blivit mer och mer intresserad av träd och önskade mig detta samlingsverk, 850 respektive 600 sidor, utgivet ganska nyligen av förlaget Studentlittteratur. 

Bokens redaktörer är utbildade/verksamma vid lantbruksuniversitetet i Alnarp och angriper området från ett högst vetenskapligt perspektiv. Första delen är en lärobok för landskapsarkitekter i trädanvändning i städer och andra delen är ett referensverk med över 1000 träd beskrivna i bokstavsordning. 

Jag har tidigare läst en del om det starka bandet mellan träd och människa, vilket är oerhört intressant, men våra stadsträds tuffa livsvillkor har jag hittills inte funderat särskilt mycket över och det är det man får lära sig om i dessa böcker. 


 Fritiden är räddad lång tid framöver i vintermörkret 

 

Böckerna är generöst dekorerade med foton.

 

Tack, tomten!